top of page
Search
  • Writer's pictureRTC Zatrnik

Gorski center Zatrnik je dobil koncesijo za dve sedežnici

Vlada RS je na včerjašnji seji sprejela dve uredbi o neposredni koncesiji za gradnjo nove sedežnice Hotunjski vrh in za obstoječo sedežnico Berjanca na smučišču Zatrnik, ki ga upravlja RTC Zatrnik d.o.o.


Gre za pomembno podporo nadaljnjemu razvoju gorskega centra Zatrnik, ki bo na ta način lahko razširil ponudbo z zimskih na celoletne športno - rekreativne »outdoor« dejavnosti.


Trenutno je smučišče Zatrnik s tremi vlečnicami manjše smučišče, primerno zlasti za otroke in smučarje začetnike. V sodelovanju s Smučarskim klubom Bled se na Zatrniku vsako sezono nauči prvin smučanja več kot 500 otrok. Poleg tega RTC Zatrnik d.o.o. in Turistično društvo Gorje celotno zimsko sezono omogočata brezplačno smučanje vsem otrokom iz občine Gorje, mlajšim od 11 let.


Razširitev smučišča z dvema sedežnicama bo v naslednjih letih omogočila užitke na snegu tudi zahtevnejšim smučarjem, saj so pripadajoče smučarske proge različnih težavnosti in za slovenske razmere tudi relativno dolge. RTC Zatrnik d.o.o. je s Smučarsko zvezo Slovenije podpisal tudi pismo o nameri, da se ena smučarska proga s Hotunjskega vrha, homologirana s strani FIS, nameni tekmovalcem v alpskem smučanju za treninge in tekmovanja.


Hkrati pa bo načrtovano celoletno obratovanje sedežnice na razgledni točki Hotunjski vrh lahko omogočilo tudi ureditev posebnih kolesarskih stez, vzpostavitev pustolovskega parka in doživljanje čudovitih razgledov na Blejsko jezero, Julijske Alpe in Karavanke tudi tistim obiskovalcem, ki se bodo namesto pohoda na vrh raje odločili za prevoz s sedežnico. Ker je Zatrnik tudi vstopna ali izstopna točka za pohod v edinstveno Pokljuško sotesko, hkrati pa gre skozi Zatrnik tudi vedno bolj obiskana pohodniška pot »Julijana trail«, bo letna turistična ponudba Zatrnika, ob izjemno obiskani kulinarični destinaciji v gostilni Pr Jagru, na zelo visokem nivoju.


Pridobljena koncesija za gradnjo je sicer šele prvi korak, ki omogoča začetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kljub temu, da smučišče Zatrnik leži v tretjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, je gradnja žičniških naprav na smučišču in sistema zasneževanja izrecno dovoljena z Zakonom o Triglavskem narodnem parku.


RTC Zatrnik d.o.o bo za izvedbo omenjene investicije v vrednosti približno 2,5,mio EUR, poleg prispevanja lastnih sredstev, kandidiral tudi na razpisih za nepovratna sredstva za investicije v turistično in športno infrastrukturo ter povabil k sodelovanju tudi potencialne investicijske partnerje.


V sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park bo RTC Zatrnik d.o.o. v nadaljevanju pripravil tudi načrt trajnostne mobilnosti, saj so kapacitete parkirišč na Zatrniku omejene, hkrati pa se pripravlja tudi nov, naravi prijazen, prometni režim v smeri Pokljuke, ki ga v RTC Zatrnik d.o.o. močno podpiramo.


Zatrnik je tudi samostojno naselje v občini Gorje in sočasno z razvojem dodatne turistične ponudbe, bo na Zatrniku potekal pilotski projekt energetske samooskrbe celotnega naselja, ki ga načrtuje Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s sedmimi podjetji na področju energetike in z Vaškim odborom Zatrnik. Hkrati občina Gorje načrtuje tudi izgradnjo novega javnega vodovoda in kanalizacije na Zatrniku.


Zatrnik se s tem vrača na turistični zemljevid ne le v Sloveniji ampak tudi v svetovnem merilu, saj je ta gorski center v neposredni bližini nacionalnega turističnega bisera Bleda z velikim prenočitvenimi kapacitetami. Zatrnik, kot nekdanjo zimsko turistično »predsobo« Bleda, je z Bledom mogoče povezati tudi s krožno kabinsko žičnico, saj razdalja med železniško postajo Bled-Jezero in Hotunjskim vrhom na Zatrniku znaša le 2,9 km. Načrti o podobni povezavi so bili izdelani že pred desetletji in v RTC Zatrnik d.o.o. si prizadevamo, da bi se ta idejna zasnova obudila. Na ta način bi se zelo okrepila celoletna turistična ponudba Bleda, Gorij in okolice, hkrati pa bi taka rešitev omogočila dodatno umiritev prometa v Triglavskem narodnem parku v smeri Pokljuke z Bleda.

Zatrnik,17.3.2023


RTC Zatrnik d.o.o.

Aleš Zalar, direktor

1,907 views0 comments

Comments


bottom of page